niedziela, 14 września 2014

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski XIV Dzień Papieski obchodzić będziemy 12 października pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”
Uroczystość będzie wydarzeniem szczególnym ze względu na przeżywaną w tym roku kanonizację Papieża Polaka. Towarzyszące wspólnemu dziękczynieniu przypomnienie pontyfikatu Jana Pawła II będzie stanowiło zachętę do podążania drogą świętości we współczesnym świecie.
Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni. Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle nauczania bł. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności, aż po wielką rodzinę ludzką.
Samą świętość definiuje Jan Paweł II następująco: „Świętość stanowi kres drogi nawrócenia, ponieważ „nie jest ono celem samo w sobie, ale jest raczej pielgrzymowaniem do Boga, który jest święty. Być świętym znaczy naśladować Boga i sławić Jego imię w dziełach, których dokonujemy w naszym życiu (por. Mt 5,16)". Na tej drodze świętości Jezus Chrystus stanowi punkt odniesienia i wzorzec do naśladowania: jest On „Świętym Boga i za takiego został uznany (por. Mk 1,24). On sam uczy nas, że sercem świętości jest miłość, która prowadzi również do oddawania swego życia dla innych (por. J 15,13).
Obchody Dnia Papieskiego już od 2001 roku przypadają zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to dzień łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w czasie którego wierni są zachęcani do zgłębiania nauczania Jana Pawła II. W trakcie Dnia Papieskiego wsłuchujemy się w głos Jana Pawła II, który swoim pontyfikatem podkreślał, że głównym powołaniem każdego człowieka jest powołanie do świętości. Uroczystościom towarzyszą liczne inicjatywy – koncerty, panele dyskusyjne, sztuki teatralne, marsze, happeningi, wspólne apele modlitewne oraz wiele innych.
Ubiegłorocznemu świętu XIII Dnia Papieskiego przyświecało hasło: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. XIII Dzień Papieski obchodzony w 35. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża zapoczątkował przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II. Tradycyjnie obchody przygotowywała Fundacja we współpracy z organizacjami Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego,  rozszerzonego w tym roku o Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło.
Zbiórka uliczna na fundusz stypendialny, przeprowadzona przez 245 sztabów trwała w całym kraju od 6 do 22 października. Przy kościołach i na ulicach miast około 100 tys. wolontariuszy zbierało pieniądze na program stypendialny. Dodatkowo w okresie od 15 września do 31 października możliwe było wsparcie Dzieła poprzez akcję sms-ową, linię audiotele i bezpośrednie wpłaty na konto Fundacji. Suma pieniędzy zebranych podczas zbiórki publicznej oraz przykościelnej wyniosła 7 650 426,55 złotych.
Fundacja obejmuje pomocą prawie 2500 utalentowanych młodych ludzi z niezamożnych rodzin, dając im szansę na rozwijanie pasji i talentów oraz kontynuowanie edukacji. Tylko w 2013 roku do grona stypendystów dołączyło 179 osób w wieku gimnazjalno – licealnym, a prawie 300 maturzystów rozpoczęło studia. Dzięki wsparciu społeczeństwa możemy budować żywy pomnik Jana Pawła II.
Dodatkowe informacje o programie stypendialnym oraz projektach realizowanych przez Fundację 
dostępne na stronie www.dzielo.pl

* * *
Zamieszczamy propozycje kazań, rozważań różańcowych oraz Apelu Jasnogórskiego nawiązujących do przesłania tegorocznego hasła: "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie".
Opracowanie: ks. dr Radosław Kacprzak, ks. mgr Michał Faryna, ks. mgr Mariusz Chamerski


Propozycja kazania dla dzieci (DOC)

Propozycja kazania dla młodzieży (DOC)

Propozycja kazania dla dorosłych (DOC)

Święty Jan Paweł II Papież

Brak komentarzy

W roku kanonizacji św. Jana Pawła II zapraszamy Czytelników do konkursu pt. „Św. Janie Pawle II - pamiętamy!”. Pamiętamy przede wszystkim datę 16 października 1978 r. i wiemy, że ten dzień zmienił bieg historii i wpisał się w osobistą historię każdego z nas. Warto jednak zapytać na ile pamiętamy i jesteśmy wierni nauczaniu św. Jana Pawła II i ukazywanej nam przez niego drodze do świętości.
Nasz konkurs ma na celu przypomnienie jego biografii, nauczania, pielgrzymek do Ojczyzny oraz polskich świętych i błogosławionych, których wyniósł na ołtarze. Co tydzień na łamach „Niedzieli” będziemy zamieszczać jedno pytanie konkursowe.
Odpowiedzi można udzielać pocztą elektroniczną pod adresem konkurs.jp2@niedziela.pl do godz. 12.00 w poniedziałek, przypadający bezpośrednio po dacie, którą nosi numer „Niedzieli”, w którym zamieszczono pytanie.
Drugą możliwością udzielenia odpowiedzi jest telefon do redakcji, ale tylko w poniedziałek - bezpośrednio po dacie, którą nosi numer „Niedzieli”, gdzie zamieszczono pytanie w godz. 11.00-12.00 pod numerem 34 369-43-24.
Wśród uczestników Konkursu rozlosujemy co tydzień 3 nagrody książkowe lub multimedialne. Warunkiem udziału w losowaniu jest podanie pełnego adresu korespondencyjnego uczestnika w mailu do redakcji lub w czasie udzielania odpowiedzi telefonicznej. Każdy uczestnik może udzielić odpowiedzi tylko raz w danym tygodniu. Pełny regulamin konkursu zamieszczamy na stronie www.niedziela.pl
Uwaga: Po zakończeniu konkursu - po 1 września 2015 r. - wśród wszystkich osób, które nadeślą odpowiedzi w czasie trwania całego konkursu rozlosujemy nagrodę specjalną - pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Abp Mieczysław Mokrzycki - sekretarz Jana Pawła II powiedział: „Najcenniejszą relikwią jest moja pamięć o Papieżu”. Mamy nadzieję, że te słowa będą również dewizą naszych czytelników. Zapraszamy do Konkursu.
Pytanie numer 1:
Jakie imiona otrzymał na Chrzcie św. przyszły papież - Jan Paweł II?

Święty Jan Paweł II Papież

Brak komentarzy

Ojciec Święty przychylając się do licznych próśb napływających z całego świata postanowił, że obchody liturgiczne świętych Jana XXIII i Jana Pawła II będą wpisane do Kalendarza Rzymskiego i będą miały rangę wspomnienia dowolnego.
Wspomnienie Jana XXIII będzie obchodzone - tak jak dotychczas - 11 października, a Jana Pawła II - 22 października. Dekret prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w tej sprawie publikuje dziennik "L'Osservatore Romano".
Jednocześnie opublikowano po łacinie i włosku teksty mszalne oraz oficjum brewiarzowego św. Jana XXIII. Teksty na wspomnienie św. Jana Pawła II opublikowano już 2 kwietnia 2011 r. i są one dostępne między innymi na stronie Stolicy Apostolskiej.

Święty Jan Paweł II Papież

Brak komentarzy

14 września Kościół w sposób szczególny czci Chrystusowy Krzyż, narzędzie męczeństwa, ale i hańby oraz pogardy w antycznym świecie
W 324 r. matka cesarza Konstantyna - Helena, wówczas 78-letnia już kobieta, wyrusza celem ekspiacji za uczynki syna do Ziemi Świętej. Ówczesny biskup Jerozolimy - Makary - miał okazję rozmawiać z cesarzem o sytuacji, w jakiej znajdowały się święte miejsca i nakłaniał go do podjęcia na tych terenach prac badawczych. Na miejscu dawnej Jerozolimy po zburzeniu przez cesarza Hadriana w 135 r. Świątyni Jerozolimskiej powstała Aelia Capitolina. W miejscu Świętego Grobu powstała świątynia Jowisza Kapitolińskiego. Autor Historii Kościoła Euzebiusz z Cezarei mówi, iż po przybyciu na miejsce cesarzowa Helena kazała zwołać komisję, w skład której weszli kapłani i archeologowie w celu zakreślenia dokładnego planu prac wykopaliskowych. Szczęśliwie zachowane dokumenty w pewnej żydowskiej rodzinie pozwoliły na ustalenie topografii Jerozolimy przed jej zburzeniem. Koszty robót nie grały roli - Konstantyn dostarczył na te cele ogromne sumy pieniędzy. Po kilku tygodniach prac ukazał się wreszcie garb Kalwarii i grota grobu Chrystusa. Wzruszenie ogarnęło wszystkich. W częściowo zasypanym rowie odnaleziono trzy krzyże. Biskup Makary modlił się o możność poznania, na którym krzyżu Zbawiciel dokonał żywota. Podobno przyniesiono umierającą niewiastę, którą dotknięto drzewem krzyża. Przy trzecim dotknięciu kobieta wstała. Wiadomość dotarła do Konstantyna, który każe wybudować na świętym miejscu bazylikę. 14 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi bazyliki, do której wniesiono relikwie Krzyża. Obecna Bazylika Grobu Świętego wybudowana przez krzyżowców zajmuje miejsce trzech budowli wzniesionych przez Helenę: kościoła na cześć Męki Pańskiej, na cześć Krzyża i Grobu Świętego.
Znalezione drzewo Krzyża Helena miała podzielić na trzy części: dla Rzymu, Jerozolimy i Konstantynopola. W tym ostatnim miejscu cesarz Justynian Wielki wystawił świątynię Hagia Sophia, którą ukończono w roku 537 i do niej przeniesiono relikwię Krzyża Świętego. W Rzymie po śmierci matki cesarz wybudował w pobliżu Lateranu, który ofiarował papieżowi Sylwestrowi, wspaniałą Bazylikę Krzyża Świętego z Jerozolimy, w której spoczęło ciało cesarzowej. Umieszczono w niej cenną relikwię Krzyża Świętego. Tu też przechowuje się tabliczkę drewnianą z napisami w greckim, hebrajskim i łacińskim zwaną tytułem Krzyża, którą Piłat kazał umieścić nad głową Jezusa. Papież Lucjusz II w dwunastym stuleciu stwierdził jej autentyczność swoją pieczęcią i umieścił w specjalnej skrzyni. W Jerozolimie 20 maja 614 r. perski władca Chosroes II zabrał relikwie Krzyża do Persji. Piętnaście lat później cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał relikwię; bogato ubrany niosąc Krzyż chciał wejść do bazyliki, ale coś powstrzymywało go przed wejściem do kościoła. Biskup Jerozolimy poradził mu aby zdjął z siebie zabytkowe szaty i boso, odziany jak kroczący na Kalwarię Chrystus, wniósł Relikwie do odbudowywanej po zniszczeniu bazyliki. Pamiątkę tego wydarzenia, które - można rzec - iż było ponownym podwyższeniem Krzyża obchodzono corocznie 14 września. Kiedy w czasach wypraw krzyżowych Jerozolima była w rękach krzyżowców zamkniętą wówczas Bramę Złotą otwierano w dniu 14 września dla upamiętnienia momentu powrotu Krzyża do Jerozolimy.
Szczególną czcią cieszył się Krzyż w staropolskim Rzeszowie. W kościele Świętego Krzyża wisiał krzyż, który wykonany w XVII wieku został następnie przeniesiony do Fary. Dziś znajduje się na zewnętrznej ścianie prezbiterium. Czasem Pana Jezusa z tego krucyfiksu zwą „Uśmiechniętym”, gdyż podobno, kiedy przed laty pod tym krucyfiksem grał chłopiec zbierając środki na życie, w pewnym momencie Ukrzyżowany uśmiechnął się do niego. Postać Ukrzyżowanego zwisa na wysoko wyciągniętych ramionach, zaś głowa w cierniowej koronie opada na pierś. Z kolei w przedsionku rzeszowskiej fary monumentalny krucyfiks jest od trzystu lat otaczany kultem. Przekazywane świadectwa w rzeszowskich rodzinach mówią, że kiedy w 1831 r. w mieście wybuchła epidemia cholery, ludzie garnęli się do tego krucyfiksu wypraszając wielorakie łaski. Dziś od ciągłego całowania i dotykania nogi Pana Jezusa uległy wytarciu.
Edycja rzeszowska 37/2013 , str. 7
E-mail: niedzielapld@op.pl
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel.: (17) 852-52-74

Święty Jan Paweł II Papież

Brak komentarzy

niedziela, 31 sierpnia 2014

Niecodzienna oferta Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie – od 1 września rusza Biblioteka Mobilna. To pierwsza tego typu inicjatywa w Małopolsce.
Biblioteka Instytutu swoje podwoje otwiera szeroko także dla tych czytelników, którzy nie mogą do niej sami, osobiście przybyć.
Czym owa Biblioteka Mobilna jest? To specjalna usługa dedykowana osobom starszym, niepełnosprawnym lub chorym, którym stan zdrowia nie pozwala na osobiste przyjście do Instytutu przy ulicy Totus Tuus 30. Każdy, kto chciałby skorzystać z przepastnego zbioru Instytutu musi tylko skontaktować się z pracownikami biblioteki.
Wystarczy zadzwonić lub napisać email, w którym podane będą 3 tytuły dostępnych w zasobach biblioteki książek lub filmów, a pracownik dowiezie je nieodpłatnie pod wskazany przez czytelnika adres. Opcja „książki na telefon” obowiązuje na terenie miasta, ale pracownicy Instytutu zapewniają, że zamówienie dla grupy osób dowiozą także poza Kraków.
Na oficjalnej stronie Instytutu w zakładce Biblioteka znajduje się elektroniczny katalog książek, czasopism lub filmów. Każdego roku Biblioteka Instytutu wzbogacana jest wieloma pozycjami książkowymi, wydawnictwami naukowymi i innymi publikacjami poświęconymi osobie i nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II.
Zapytania dotyczące zbiorów bibliotecznych i warunków ich wypożyczenia można kierować na adres: biblioteka@idmjp2.pl lub telefonicznie pod numerem: 12 422 03 44, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00-15.00. Jednorazowo każdy czytelnik może zamówić do 3 pozycji na maksymalnie 1 miesiąc.
Dostawy będą realizowane w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Pomysł Mobilnej Biblioteki przypadł do gustu księdzu Łukaszowi Piórkowskiemu – znanemu z programu telewizyjnego „Ziarno”. Jak czytamy na fanpage`u Instytutu, ksiądz Piórkowski zaoferował, że bardzo chętnie doradzi czytelnikom wybór książek z bibliotecznego zbioru.  Co więcej – nie wykluczył, że sam może się wcielić w rolę doręczyciela lektury. 
Autor: KK/fra3


Źródło: Franciszkanska3.pl

Święty Jan Paweł II Papież

Brak komentarzy

niedziela, 24 sierpnia 2014

Metropolita Krakowski Ks. Kard. Stanisław Dziwisz zapraszawszystkie małżeństwa i rodziny naszej Archidiecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymka odbędzie w niedzielę, 7 września pod hasłem „Dziękujemy za PAPIEŻA RODZIN".

PROGRAM:
8.00 - Wyjście z klasztoru na Drogę Krzyżową
9.00 - Droga Krzyżowa (stacja "U Piłata")
11.00 - Msza święta sprawowana przez Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza
Na zakończenie Mszy świętej błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.


Drogie Rodziny Archidiecezji Krakowskiej !

W niedzielę 
7 września 2014 r. zapraszam Was do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym dniu - już XXII Pielgrzymki Rodzin – pragniemy pokazać światu, że w naszych rodzinach chcemy żyć z Chrystusem i przyjąć od Niego największy skarb, jakim jest Eucharystia.
Wdzięczni jesteśmy papieżowi Franciszkowi, że w dniu kanonizacji Jana Pawła II ogłosił go Patronem Rodzin. 
W czasie tej pielgrzymki otwórzmy się i przygotujmy na przyjęcie świętego Jana Pawła II do naszych rodzinnych wspólnot jako przyjaciela i orędownika przed Bogiem. Moim gorącym życzeniem i pragnieniem jest, by w Kalwarii Zebrzydowskiej na wielkim dziękczynieniu Bogu za Papieża Rodzin nie zabrakło żadnej rodziny z naszej Archidiecezji.
O godzinie 9 rozpoczniemy Drogę Krzyżową, która wprowadzi nas w to dziękczynienie. Na zakończenie Mszy świętej, przed Najświętszym Sakramentem, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, powierzymy Bogu nasze rodziny.
Nie lękajmy się przyjąć papieskiego nauczania, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii” i że szczęśliwą rodzinę buduje się tylko w oparciu o Eucharystię. Chciejmy otworzyć nasze serca i uwierzyć, że Eucharystia to największy dar Jezusa. Jan Paweł II, Papież Rodzin, swoim nauczaniem i życiem niestrudzenie dawał świadectwo tej prawdzie.

Kraków, 17.08.2014Stanisław Kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski


________
Zaproszenie do udziału w Pielgrzymce Rodzin należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Krakowskiej w niedzielę 31 sierpnia 2014 .

Święty Jan Paweł II Papież

Brak komentarzy

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
W duchowej łączności z Kościołem prześladowanym na Bliskim Wschodzie upływać będzie tegoroczna uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Obchodzone 26 sierpnia święto to jeden z największych odpustów w sanktuarium. Tradycyjnie podczas uroczystej sumy sprawowanej z udziałem Episkopatu Polski ponowione zostaną Śluby Narodu, których autorem jest kard. Stefan Wyszyński. Święto ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach narodu polskiego, jest też wyrazem czci dla Matki Bożej obecnej w znaku jasnogórskiego obrazu.

Głównej Mszy św. odpustowej o godz. 11.00 na jasnogórskim szczycie przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Prymas Polski abp Wojciech Polak. Sumę poprzedzi modlitwa o pokój dla świata w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem „Królowo Polski uproś pokój naszym Dniom”.

W tym roku święto Matki Bożej Jasnogórskiej będzie miało także wymiar wielkiego błagania za prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. - To nasza odpowiedź na apel papieża Franciszka oraz katolickiego Patriarchy Babilonii o gest solidarności i jedności z cierpiącymi chrześcijanami. To także nasza odpowiedź na prośbę Konferencji Episkopatu Polski – powiedział o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej rozpocznie się w sanktuarium już w wigilię święta. Wponiedziałek 25 sierpnia o godz. 17.00 odbędzie się Diecezjalna Procesja Maryjna z częstochowskiej katedry na Jasną Górę. Procesja przejdzie z kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. Wezmą w niej udział także biskupi, którzy tego dnia obradować będą na Jasnej Górze podczas Rady Biskupów Diecezjalnych.

godz. 19.00 na Szczycie rozpocznie się Msza św., której przewodniczyć będzie biskup radomski Henryk Tomasik, a homilię wygłosi biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

Czuwanie nocne z 25 na 26 sierpnia w kaplicy Matki Bożej poprowadzą przedstawiciele ruchu Pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Wspólnota powołana została przez kard. Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 r. Ruch wyrasta z Milenijnego Aktu Oddania. Jego członkowie codziennie ponawiają Akt Oddania Matce Bożej, w duchu tego aktu składają w Jej ręce modlitwy, pracę, cierpienia w intencji Kościoła i Ojczyzny.

Na program jasnogórskich uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej w dniu 26 sierpnia, złożą się także o godz. 14.00 Droga Krzyżowa, o 16.15 różaniec, o godz. 18.30 procesja eucharystyczna a o godz. 19.00 rozpocznie się Msza św. z homilią abp. Depo. Święto zakończy uroczysty Apel Jasnogórski.

Obchodzone 26 sierpnia święto Matki Bożej Jasnogórskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach narodu polskiego, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.

O ustanowienie święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665 r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie Mszy świętych wotywnych. Dopiero papież Pius X w roku 1904 zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r. papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry.

W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Zgodnie z decyzją Piusa XII święto obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła Katolickiego w Polsce od 1956 r.

Święto Matki Bożej Jasnogórskiej paulini czczą we wszystkich klasztorach jako uroczystość patronalną.

Na doroczny odpust na Jasną Górę zmierzają kolejne piesze pielgrzymki. W sumie przybędzie ich ok. 90. Dotrą także grupy rowerowe, biegowe a nawet pielgrzymka na rolkach.

Na Jasnej Górze przygotowaniem do święta jest nowenna. Modlitwa ma wymiar narodowy, ale w tym roku jest szczególnym wołaniem o pokój i za Kościół prześladowany na Bliskim Wschodzie.
Autor: it / Jasna Góra


Źródło: KAI

Święty Jan Paweł II Papież

Brak komentarzy

MODLITWA

MODLITWA